Part S2 E12 Faith / Geloof

234 Views

Hebreërs 11:1Sinopsis: Hoe kry ‘n mens geloof? Baie maklik. As jy meer geloof wil hê, lees dieBybel meer. Sint Augustine het gesê: “Geloof is om te glo in dit wat jy nie kan sien nie,maar die beloning van geloof, van daardie daad van geloof, is om te sien wat jy glo”.Hebrews 11:1How can one’s faith be increased? Easily. Simply read your Bible more often. St.Augustine said, “Faith is to believe what you cannot see but the reward of that faith,that act of faith, is to see what you believe.